Oznam VSD

 Dňa 13.9.2017 v čase od 08.00 do 14.30 hod. bude  prerušená distribúcia elektriny  v časti obce Ľubotice

- ul. Šebastovská, úsek od č.d. 1 po č.d. 14, úsek  od č.d. 2 po č.d. 12, ul. Čsl. letcov č.d. 6

z dôvodu pravidelnej údržby distribúčnej sústavy

Dokumenty: