Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice realizovaná s podporou EÚ