Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017