Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_PO_Just 03_Lubotice"

Dokumenty: