Verejná vyhláška - Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Dokumenty: