Verejná vyhláška - oznámenie o vydaní rozhodnutia o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení stavby - "Bytový dom Akropola"

Dokumenty: