Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu:"Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova 17"

Dokumenty: