Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 "