Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využití územia pre stavbu: "Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova 17"