Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav - lokalita Pod Šalgovíkom

Dokumenty: