Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie , Rozhodnutie o využívaní územia pre stavbu "Revitalizácia VP - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou

Dokumenty: