Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie je : urad@lubotice.eu