Doc. PhDr. Ľ. Petraško, PhD. - videozáznam z besedy (2. časť)