Združenia a organizácie

Funguje Vaša organizácia alebo spoločenstvo v našej obci? Má tu sídlo?
Pracujete v prospech obyvateľov obce Ľubotice? Poskytujete voľnočasové aktivity pre deti a mládež?

Na tomto mieste Vám Obecný úrad Ľubotice ponúka možnosť predstaviť Vašu činnosť a tiež pravidelne informovať o Vašich aktivitách.

Informovať sa môžete v Obecnej knižnici.