Služba obce pre osamelých seniorov nad 65 rokov v čase mimoriadnej situácie

V prípade potreby nákupu potravín príp. iných služieb (pošta, lekáreň) pre osamelých seniorov nad 65 rokov, môžete požiadať Denný stacionár 051/3337002 alebo obecný úrad na tel. č. 051/7480902  v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Prípadne môžete kontaktovať donáškovú službu - kontakt  a ponuka v prílohe 

Milé prekvapenie od detí z MŠ pre seniorov DS

Vianoce sa pomaličky blížia a nás v tomto predvianočnom období milo prekvapili deti z MŠ v doprovode pani riaditeľky a pani učiteliek. V období adventu nám deťúrence prišli zaspievať a zavinšovať. Žiaľ skrze protipandemických opatrení nám deti vinšovali a spievali len v exteriéri DS.

andreah Št, 12/16/2021 - 15:16 seniori