dobrovoľníctvo

POĎAKOVANIE

Moje poďakovanie znovu patrí všetkým spoluorganizátorom, naším šikovným hasičom z DHZ Ľubotice, dobrovoľným zdravotníkom za profesionálny prístup a tiež trpezlivým a disciplinovaným občanom za pokojný a plynulý priebeh 2. kola plošného testovania v našej obci. Ďakujem.

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce.

Služba obce pre osamelých seniorov nad 65 rokov v čase mimoriadnej situácie

V prípade potreby nákupu potravín príp. iných služieb (pošta, lekáreň) pre osamelých seniorov nad 65 rokov, môžete požiadať Denný stacionár 051/3337002 alebo obecný úrad na tel. č. 051/7480902  v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Prípadne môžete kontaktovať donáškovú službu - kontakt  a ponuka v prílohe 

Ak môžete - pomôžte

odber

juliap Št, 04/02/2020 - 12:07 dobrovoľníctvo
Ľubotická vianočná kvapka krvi 2019

Znova je tu ten čas....

juliap Št, 11/21/2019 - 12:51 dobrovoľníctvo
Výstava - Tešili sme sa z tohtoročnej úrody

Už po 11-krát sme si tento rok mohli prezrieť  výstavu s názvom „Plody zeme a práce ľudských rúk“. Vo štvrtok 12.9.2019 podvečer všetci ochotní záhradkári prinášali nielen  svoje výpestky ale aj výrobky, ktoré sami vytvorili. V piatok aranžéri zo SOŠ gastronómie a služieb nám vkusne   naaranžovali výstavu na námestí pred OcÚ.

juliap St, 09/18/2019 - 16:12 dobrovoľníctvoinévoľný čas
Stavanie mája

Vo všeobecnosti sa mesiac máj  považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.  Na stavanie toho nášho mája všetky prípravy v utorok 30. 4.

juliap Ut, 05/14/2019 - 11:39 dobrovoľníctvokultúra
Veľkonočná kvapka krvi

So symbolickým dátumom 12.4.2019  sa po 12.-krát uskutočnil hromadný odber krvi v našej obci s názvom Veľkonočná kvapka krvi. Pred príchodom najväčších sviatkov, aké cirkev slávi, ste mohli vy, darcovia, prispieť neznámym pacientom, ktorí budú potrebovať túto vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu.

juliap Ut, 04/30/2019 - 11:09 dobrovoľníctvo
Vianočná kvapka krvi 2018

V adventnom čase, čase očakávania najkrajších sviatkov roka, sa všetci snažíme byť viac vnímaví na potreby iných, viac si všímať našich partnerov, deti, blízkych, kolegov v práci, viac ich počúvať a všímať si ich potreby.  Takouto potrebou je dozaista aj darovanie krvi. Úplne neznámym ľuďom, nezištne, zadarmo, možno len tak,  pre dobrý pocit.

juliap Št, 12/20/2018 - 08:48 dobrovoľníctvo