oficiálne

Zabezpečujeme opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Všetci sa bojíme o svoje zdravie, všetci sa chránime rúškami, rukavicami alebo  dezinfekciou.  Obecný úrad snaží chrániť našich  obyvateľov a zabezpečuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

juliap Pi, 05/15/2020 - 08:22 dobrovoľníctvooficiálne

Služba obce pre osamelých seniorov nad 65 rokov v čase mimoriadnej situácie

V prípade potreby nákupu potravín príp. iných služieb (pošta, lekáreň) pre osamelých seniorov nad 65 rokov, môžete požiadať Denný stacionár 051/3337002 alebo obecný úrad na tel. č. 051/7480902  v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Prípadne môžete kontaktovať donáškovú službu - kontakt  a ponuka v prílohe