seniori

Služba obce pre osamelých seniorov nad 65 rokov v čase mimoriadnej situácie

V prípade potreby nákupu potravín príp. iných služieb (pošta, lekáreň) pre osamelých seniorov nad 65 rokov, môžete požiadať Denný stacionár 051/3337002 alebo obecný úrad na tel. č. 051/7480902  v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Prípadne môžete kontaktovať donáškovú službu - kontakt  a ponuka v prílohe 

Staroba nie je choroba

Staroba nie je choroba, len ju treba vedieť s Božím požehnaním prežívať. Buďme vďační za každý milý pohľad, buďme vďační za každý úsmev, za milé slovo, za opateru, za pomoc, za všetko čo nám druhí preukážu z lásky, z úcty k našim šedinám.