Čas čítania
menej ako
1 minúta

Ak môžete - pomôžte

odber

Dávame do pozornosti darcom, ktorí chcú aj v tejto neľahkej dobe pomôcť,  možnosť darovať krv na transfúznej stanici v Prešove. Najprv treba transfúznu stanicu kontaktovať telefonicky na čísle 051/7011655 a dohodnúť sa na termíne.

http://www.ntssr.sk/588/vzva-na-darovanie-krvi-darcovia-krvi-s-u-ns-stle-vtan-pacienti-potrebuj-krv-aj-poas-pandmie