Čas čítania
menej ako
1 minúta

Biblické príbehy v dennom stacionári

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a preto si mesiac október pripomíname ako mesiac úcty k starším.  OSN ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti, skúsenosti a poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Pri tejto príležitosti nás navštívili deti z divadelného krúžku základnej školy v Ľuboticiach, pod vedením pani učiteľky Mgr. Baňasovej, aby nám predviedli, čo si pre našich seniorov pripravili. Seniori tieto deti za ich vystúpenie odmenili medovníkovými perníčkami, ktoré im napiekli v stacionári, v rámci terapie pečením. Žiaci si pre našich seniorov pripravili krátke, divadelné ukážky na tému biblických príbehov s kontrolnou otázkou na záver, preto bolo potrebné predstavenie pozorne sledovať, aby sme vedeli odpovedať na záverečnú otázku, ktorá sa týkala daného biblického príbehu. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a vyslovili želanie skorého spoločného stretnutia.