DOVOZ POTRAVÍN PRE SENIOROV

Obec Ľubotice zabezpečí dovoz potravín svojim seniorom až domov. Táto služba nebude spoplatnená. Nákup si môže objednať osamelý senior nad 65 rokov, ťažko zdravotne postihnutý, imobilný, chorý alebo ľudia v karanténe s trvalým pobytom na území Ľubotice. 

Obec  v spolupráci s DHZ Ľubotice bude túto službu poskytovať od pondelka 22.februára 2021 do odvolania. Potrebu zabezpečenia nákupu môže obyvateľ Ľubotíc nahlásiť na Obecný úrad v pracovné dni od pondelka do štvrtka v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na tel. čísle: 051/7480904 alebo e-mailom: nakup@lubotice.eu

Obyvateľ žiadajúci o nákup základných potravín, hygienických potrieb, voľnopredajných liekov a krmivá pre zvieratá v primeranom množstve musí uviesť svoje údaje:

1. meno a priezvisko,

2. presnú adresu bydliska,

3. svoj telefonický kontakt,

4. nákupný zoznam.

 

Položky, ktoré nebudú zabezpečované: alkohol, cigarety

 

Dovoz nákupu do domácnosti bude zabezpečovaný v sobotu v čase medzi 9,00 – 14,00 hod.

 

Platba a dovoz:

- dovezený nákup musí občan vyplatiť príslušníkovi DHZ Ľubotice len v hotovosti (príslušník DHZ sa preukáže platným preukazom člena DPO)

- doručenie nákupu potvrdí občan podpísaním prijatia nákupu

- akákoľvek nezrovnalosť sa rieši priamo na mieste pri odovzdaní tovaru (nie je možné ju riešiť dodatočne) 

- v prípade, že budú prekročené kapacitné možnosti rozvozu, bude na to občan upozornený už pri objednávke

- v prípade, že predajca nebude v danom momente disponovať niektorou z objednaných položiek, táto nebude súčasťou doručeného nákupu

- tovar nie je možné vrátiť  

 

Vedenie obce verí, že týmto opatrením pomôže najohrozenejšej skupine občanov, ktorí to najviac potrebujú.                                                                                                                                                                                                                                                  OcÚ   Ľubotice