Ľubotická vianočná kvapka krvi 2019

Znova je tu ten čas....

...čas pomôcť, čas podeliť sa, čas spolupatričnosti, čas porozumenia, čas lásky, čas dávania sa ...., ktorý  pred Vianocami akosi viac všetci cítime. Je to veľmi pekný vianočný čas.  Zaiste sa všetci naňho tešíme, na najkrajšie sviatky roka. Ľubotická vianočná kvapka krvi sa stala krásnou  tradíciou, ktorá už píše svoju históriu. Táto vianočná kvapka je už siedmou v poradí a v jej úvode všetkých darcov pozdravil pán farár František, zástupca starostu Ing. Miroslav Fečik, exprezident SČK PhDr. Milan Kručay, CSc.. Iniciátorka myšlienky pani Gabika Hudáková, ktorá zastupuje miestny spolok Slovenského červeného kríža v Ľuboticiach sa postarala  o tieto  vzácne chvíle. Patri jej za to uznanie a veľká vďaka.  Naše komunitné centrum je také neformálne, nie je to nemocnica, a preto sa tu darcovia cítia akosi ináč, ako na transfúznej stanici. Chvíle strávene na odberovom kresle spríjemňovali koledy a piesne našich Kelemeských furmanov, ale aj melódie mladých hudobníkov ZUŠ Miroslava Kobeláka. Tu vám ponúknu kávu, čaj, guláš, domáce  koláče, ale aj lokše  a všetci sa tu usmievajú.  Takto príjemne sa tu cítilo 41 darcov. Prvý krát sa odhodlali traja mladí prvodarcovia. Nikto neodišiel na prázdno, každí darca dostal malú pozornosť a darček od Ježiška.:)  Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už spevom, hudbou, milým slovom, obsluhou, koláčikmi aj úsmevom  pričinili o to, aby táto humánna akcia, aj keď v piatok 13.12.2019 priniesla úžitok tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme vám, že ste darovali niekoľko minút svojho  času, ale hlavne ďakujeme za iných, ktorým vaša kvapka zachráni život. Každý, kto takto nezištne pomáha a nečaká, že mu to niekto vráti, je hrdinom dnešnej doby. Veľká vďaka. 

 

                                      Júlia Potocká