Čas čítania
menej ako
1 minúta

Mikuláš, čert a anjel na návšteve v stacionári

Svätý Mikuláš skutočne existoval. Narodil sa v roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi. V 9.storočí určila cirkev 6.december za sviatok sv. Mikuláša. Pôvodne chodil Mikuláš oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa jeho prestrojenie zmenilo na červený kabát s červenou čiapkou a na tvári biela, dlhá brada. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Aj k nám do denného stacionára dnes zavítal Mikuláš v sprievode čerta, anjela a dvoch asistentiek. Obdaroval našich seniorov mikulášskymi balíčkami plných sladkostí a praktických vecí do domácnosti. Naši seniori sa tejto milej návšteve veľmi potešili, balíčkom ešte viac a ani tento rok mnohí zo seniorov nespoznali, kto sa za maskou Mikuláša, čerta a anjela skrýva. Srdečne sme sa zasmiali a zabavili. Veľké "ďakujeme" patrí okrem iných sponzorov mikulášskych balíčkov pre seniorov v stacionári aj Jednote dôchodcov z Ľubotíc, ktorí našich seniorov obdarovali čokoládovými Mikulášmi.