Návrat do denného stacionára

Konečne skončili nevyhnutné "korona" prázdniny pre seniorov z denného stacionára a po takmer 3 mesiacoch oddychu doma, sa naši seniori mohli opäť vrátiť späť. Začiatky v stacionári po takom dlhom čase boli  trošku rozpačité...pri vstupe sme seniorov vítali dezinfekciou na ruky a meraním teploty.

„Konečne sme zase späť“…boli prvé slová našich seniorov, keď sa opäť vrátili do stacionára po nútených „korona prázdninách." Ranná vôňa kávy a čaju, rozhovory, úsmevy, spoločnosť rovesníkov ... „ako veľmi nám to všetko chýbalo“- posťažovali sa nám seniori.

        Veľmi sa tešíme tomu, že sa môžeme opäť spoločne stretávať a realizovať každodenné činnosti na udržanie kvality života seniorov.  Tvoríme, maľujeme,  zdokonaľujeme sa v práci s pc, počúvame hudbu, spievame si, trénujeme pamäť, čítame si noviny a časopisy, modlíme sa ruženec,  lúštime krížovky a osemsmerovky, prechádzame sa v záhrade DS, posedíme si na lavičkách v záhrade DS, hojdáme sa na hojdačke, bicyklujeme na stacionárnom bicykli, masírujeme sa v masážnom kresle, ale hlavne sa veľa rozprávame a počúvame sa navzájom.

            Popritom všetkom nezabúdame na dodržiavanie pitného režimu ale hlavne zabraňujme sociálnej izolácii seniorov. S radosťou ich vypočujeme, podľa potreby poradíme, pomôžeme a povzbudíme. Keď sa seniori smejú – smejeme sa s nimi, keď plačú – plačeme s nimi, keď sa tešia – tešíme sa s nimi.

Do všetkého čo robíme, vkladáme celé naše srdcia...

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová