Novoročný príhovor starostu obce

Vážení občania, obyvatelia obce Ľubotice!

Dovoľte mi, ako novému starostovi, prihovoriť sa Vám v tento sviatočný Novoročný deň. Chcem sa krátko obzrieť do starého roka, poďakovať sa všetkým občanom za účasť v novembrových komunálnych voľbách a vážim si dôveru, ktorú ste mi dali. Je to pre mňa výzva, ale predovšetkým záväzok a veľká zodpovednosť voči Vám, občanom obce.

Je na mieste poďakovať sa aj môjmu predchodcovi, MVDr. Štefanovi Krajčimu za vykonanú prácu počas svojho funkčného obdobia a všetko pozitívne v prospech rozvoja obce Ľubotice.

V novom roku 2019 nás spolu s poslancami obecného zastupiteľstva čaká množstvo práce pri správe veci verejných. Verím, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť priaznivé podmienky pre splnenie našich cieľov a predsavzatí, aby obyvatelia Ľubotíc boli právom hrdí na svoju obec. Okrem každodenných obecných povinností sú dôležitými prioritami v roku 2019 obnova a rekonštrukcia cintorína, komplexné ukončenie cestnej komunikácie na ul. Makarenkovej, výstavba parkoviska na sídlisku Pod Hájom, či spustenie novej modernejšej webovej stránky obce. Budeme všestranne podporovať zmysluplné vzdelávacie, športové a spoločensko-kultúrne aktivity mládeže, seniorov i cirkevných spoločenstiev.

Vážení spoluobčania, k zveľadeniu našej obce môžete prispieť aj vy sami, preto Vám budem vďačný za Vaše podnety, nápady a konštruktívnu spoluprácu. Spoločne dokážeme viac a úspechom pre nás bude ďalší rozvoj obce, jej skrášľovanie i upevňovanie medziľudských vzťahov. 

Stojíme na prahu nového roka 2019, ktorý pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i v pracovnom živote. Preto Vám úprimne prajem - v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva i pracovníkov Obecného úradu  - veľa síl, šťastia a splnenie Vašich snov a predsavzatí. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja a rodinnej harmónie, nech Vám prinášajú radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa konať dobro, trpezlivo riešme nedorozumenia a ceňme si to, čo má skutočnú hodnotu. Želám Vám šťastný a spokojný nový rok 2019 !

 

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce