Čas čítania
menej ako
1 minúta

Pozvánka na prázdninový týždeň výletov

Prázdninový týždeň výletov

  • od 6.8. - do 10.8.2018
  • pre deti ZŠ od 3. ročníka
  • zraz každý deň v Komunitnom centre v Ľuboticiach  (Domčekovo, Makarenkova 98)

TÉMA:  V KRAJINE PRÍBEHOV  RADOSTNEJ  ZVESTI

Plánovaný program
Pondelok HREBIENOK a vodopády v Tatrách (10 eur) od 6.45 hod.  do 18.00 hod.
Utorok EKOPARK v Prešove a Kalvária (0 eur) od 9.00 hod.  do 13.00 hod.
Streda LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  (11 eur) od 6.45 hod.  do 18.00 hod.
Štvrtok Kendická pokladovka  (0 eur) od 9.00 hod.  do 13.00 hod.
Piatok HUMENNÉ – kaštieľ a skanzen  (6 eur) od 8.00 hod.  do 16.00 hod

Prihlásiť sa u p. uč. Mgr. Martina Baňasová
na email. adrese:  banas.mata@ gmail.com, tel.0908660191
Uviesť: meno dieťaťa, skončený ročník v škole, číslo preukážky na žel. zľavu (pod kockovým kódom QR kódom), adresu, kontakt telefonicky na rodiča.