Čas čítania
menej ako
1 minúta

Prázdninový týždeň výletov

PRÁZDNINOVÝ   TÝŽDEŇ   VÝLETOV  2020

                          13.-17. júla 2020

         Pre deti vo veku ZŠ: 3. - 9.ročník (mladší po konzultácii)

Myšlienka tábora: Na ceste s kráľom DÁVIDOM

Tábor finančne podporia

 Obecný úrad a Farský úrad v Ľuboticiach

Program:

  1. deň: PON  - ZOO a Dinopark v Košiciach (5 €)
  2. deň: UTO  - Prešovská stopovačka (0 € )
  3. deň: STR   - Jasovská jaskyňa (8 € )
  4. deň: ŠTV   - Pokladovka doma (0 €)
  5. deň: PIA    - Hrad Brekov (0 €)

 

 

V uvedených sumách sú platby za cestovné a vstupné, ak má dieťa 2 lístky na MHD a preukaz na vlak.

              UTO ,ŠTV – program dopoludnia sa  neplatí, len si  treba zobrať 2 lístky na MHD,

              STR – výlet  objednaným autobusom

STRAVA NA CELODDENNÉ VÝLETY: Budeme sa snažiť zastaviť na najbližšom občerstvení, deti si platia individuálne.

AKO SA PRIHLÁSIŤ: e-mailom na banas.mata@gmail.com

Uviesť: meno, bydlisko, dátum narodenia, číslo preukazu na bezplatnú zľavu na vlak (to pod kódom, bez písmen), telef. kontakt a e-mail.

Zmena programu vyhradená, podrobnosti už nahláseným e-mailom.                                Počet je obmedzený. 

                                             NAHLÁSIŤ SA do 3.7.2020.