Čas čítania
menej ako
1 minúta

Prázdninový týždeň výletov pre deti

Prázdninový týždeň výletov

29.7.- 2.8.2019

pre deti ZŠ od 3. ročníka, zraz každý deň v Komunitnom

centre v Ľuboticiach (Domčekovo), Makarenkova 9

 

TÉMA: PO STOPÁCH HRDINOV

Plánovaný program:

Pondelok: Spišský hrad a Spišský salaš (10€)

Utorok: Prešovská stopovačka (0€)

Streda: Ochtinská aragonitová jaskyňa a Rožňava (10€)

Štvrtok: Šebešská pokladovka (0€)

Piatok: Bardejovský skanzen a hvezdáreň Roztoky (10€)

V prípade potreby zmena programu

Prihlásiť sa u p. uč. Mgr. Martina Baňasová

Email banas.mata@gmail.com

Tel. 0908 660191

Uviesť meno dieťaťa a skončený ročník v škole, číslo preukážky na žel. zľavu

 ( pod kockovým QR kódom), adresu, tel. kontakt na rodiča a email. adresu.

Nahlásiť sa môžete do 8.7. 2019

Počet účastníkov je obmedzený