Čas čítania
menej ako
1 minúta

Predvianočný čas v dennom stacionári/ december 2020

Vianočné sviatky sa pomaličky blížia, stromček v stacionári je už postavený a ozdobený, koledy nám už vyhrávajú, len škoda, že sa nám vonku vytratil sneh. Mikuláš, čert a anjel na nás nezabudli ani tento rok a priniesol našim seniorom sladké balíčky. Tento rok nás milo prekvapilo aj Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, ktoré nám poskytlo dotáciu na nákup výživových doplnkov na podporu imunity, aby sme boli zdraví. Milou aktivitou v dennom stacionári je aj náš adventný stromček s očíslovanými vrecúškami. Každý senior doniesol malú sladkosť a vložil ju do  akéhokoľvek adventného vrecúška. Zmyslom tejto aktivity je, že na seba vzájomne myslíme a nezabúdame na seba. Každý deň až do Vianoc, si každý senior vyžrebuje číslo, a na základe tohto čísla si vyberie z vrecúška jednu sladkosť.  Kuriozitkou zariadenia je číslo "1963", je to súčet rokov našich seniorov ktorí navštevujú denný stacionár. Priemerný vek seniora je 81 rokov.  V predvianočnom čase nás v stacionári navštívil aj pán farár, ktorý umožnil predvianočnú spoveď seniorom priamo v stacionári.  Ešte nás čaká spoločné posedenie pri stromčeku s rekapituláciou celého roka a s "malým-veľkým" prekvapením pre seniorov.                                                                     

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová