Čas čítania
menej ako
1 minúta

Projekt denného stacionára - "Univerzita štvrtého veku"

V priebehu vyše troch rokov fungovania denného stacionára, naši milí seniori absolvovali v rámci preventívnych aktivít množstvo prednášok a besied na rozličné témy. Naši prednášajúci obohatili seniorov o množstvo poznatkov a vedomostí z rozličných oblastí.  Seniori absolvovali prednášky a besedy na rozličné témy zo zdravotníckej oblasti, z oblasti ochrany svojej bezpečnosti, z duchovnej oblasti a pod. Prednášajúcimi boli pracovníci z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR – pán M.Bartko, pani I.Doležalová, študentky tretieho ročníka dentálnej hygieny Prešovskej Univerzity, pani JUDr. Katarína Šmelková – policajtka oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, pani Horvátová z OZ Pomoc prežiť, prednášajúci z f. Forever, pani Gabika Hudáková - Červený kríž, mestskí policajti z oddelenia prevencie – pán M.Procházka a pán S.Pavelka, pán Schaffenberg z USA, pán Šolc z evanjelickej cirkvi, pán kaplán Marek Pančišin, študentky tretieho ročníka SZŠ v Prešove – odbor: zubný asistent, pán J. Barnoky – dobrovoľní hasiči v Ľuboticiach….Všetci prednášajúci nás prišli obohatiť novými poznatkami a vedomosťami z rozličných oblastí života. Darovali našim seniorom to najcennejšie čo mohli: SVOJE VEDOMOSTI, SVOJU POZORNOSŤ, SVOJ ZÁUJEM A SVOJ ČAS, ZA ČO IM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.

Mgr. Andrea Hanišová