Veľkonočná kvapka krvi

So symbolickým dátumom 12.4.2019  sa po 12.-krát uskutočnil hromadný odber krvi v našej obci s názvom Veľkonočná kvapka krvi. Pred príchodom najväčších sviatkov, aké cirkev slávi, ste mohli vy, darcovia, prispieť neznámym pacientom, ktorí budú potrebovať túto vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu.

Určite mnohí  budú v týchto dňoch ďakovať za zdravie, ale zároveň aj prosiť a veriť v nádej uzdravenia. Budú ďakovať neznámym darcom, ktorí im pomohli a   pomáhajú niesť ťažké životné osudy. K tým neznámym darcom budú patriť aj naši darcovia, ktorých tentokrát bolo 32. Prvýkrát sa odhodlali darovať krv traja prvodarcovia.  

Hromadný odber sa začal za prítomnosti pána starostu JUDr. Miroslava Makaru, nášho pána kaplána  Mgr. Mareka Pančišina, ex prezidenta SČK PhDr. Milana Kručaya CSc. a predseníčky Miestneho spolku SČK v Ľuboticiach - pani Gabriely Hudákovej. Po uvítacom príhovore a poďakovaní za tak krásny humánny čin pán kaplán požehnal toto dielo a spoločnou modlitbou sa všetko začalo. Spríjemniť chvíle odberu prišla ZUŠ Miroslava Kobeláka, ktorého zverenci odprezentovali krásne melódie. Kelemeske furmani svojou ľudovou piesňou tiež potešili nejedného darcu.

Darcovia neodišli na prázdno. Pochutnali si na výbornom guľáši, zemiakových lokšiach a kysnutých koláčikoch  od pani Márie Dlugošovej. Každý darca sa potešil milému darčeku v podobe záhradných topánok.  Ešte v ten piatkový večer bola odslúžená sv. omša za všetkých darcov, ktorí sa zúčastnili akcie a darovali o KVAPKU VIAC LÁSKY. Inšpirovali tým ostatných.

Ďakujeme za dar života, za dar krvi  v mene všetkých pacientov. Byť dobrým človekom nie je ľahké, ale dobro sa vráti k tomu,  kto sa oň s láskou usiluje.

                                   

                                       Gabriela Hudáková, predseda MS SČK v Ľuboticiach