Čas čítania
menej ako
1 minúta

Vianočná kvapka krvi 2018

V adventnom čase, čase očakávania najkrajších sviatkov roka, sa všetci snažíme byť viac vnímaví na potreby iných, viac si všímať našich partnerov, deti, blízkych, kolegov v práci, viac ich počúvať a všímať si ich potreby.  Takouto potrebou je dozaista aj darovanie krvi. Úplne neznámym ľuďom, nezištne, zadarmo, možno len tak,  pre dobrý pocit. Oveľa vzácnejší je ten vnútorný pocit každého darcu, že niekomu pomohol, dal kúsok seba.... V piatok 14.12. 2018 malo takýto pocit 44  darcov, z toho 6 prvodarcov,  ktorí prišli nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú.  Tejto úlohy sa zhostili aj traja členovia nášho DHZ, bratia Kormanikovci, z ktorých Lukáš absolvoval už vyše  100 odberov. Ale mali sme aj veľa nových odvážnych hrdinov. Vianočnú kvapku otvorili pani Gabriela Hudáková, pán starosta JUDr. Miroslav Makara a expreziden SČK PhDr. Milan Kručay Csc.. Pán kaplán Jozef Nemšik všetkým darcom  požehnal a povedal, že oni už majú Vianoce teraz, lebo dávajú kus seba. Úprimne všetkým darcom  ĎAKUJEME.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom o dôstojný priebeh tohto hromadného odberu. Zvlášť ďakujeme našim Kelemeským furmanom za hudobné spríjemnenie odberových chvíľ.  Kolektívu z DS, ktorý celé dopoludnie  pomáhal pri  obsluhe darcov. A, samozrejme, organizátorke pani  Gabike Hudákovej, ktorá  pri každom odbere vynaloží obrovský kus práce.  ĎAKUJEME.

                                                                                                                          Mgr. Júlia Potocká