Čas čítania
menej ako
1 minúta

Vianočná pošta, vianočný punč a bilancia roka v stacionári

V závere roka 2019 nás navštívili deti zo ZŠ v Ľuboticiach, aby nám predviedli čo si pre nás pripravili. Zakoledovali nám, zvestovali narodenie Pána, aby sme si pripomenuli zmysel a symbol Vianoc. V závere vystúpenia deti rozdali našim seniorom adresnú, vianočnú poštu - v podobe pohľadníc, ktoré deti samé vyrobili a vypísali. K týmto krásnym pohľadniciam pre seniorov pribalili aj  vlastnoručne vyrobené záložky do knihy s múdrou myšlienkou pre každého osobne. Už tradične v závere roka sme si zároveň urobili posedenie pri punči. Tomuto posedeniu predchádzala bilancia celého roka - sumarizácia činností a aktivít, ktoré sme počas roka stihli absolvovať. Sumarizácia bola obohatená o krátke videá, ktoré zachytávali jednotlivé momenty v stacionári. Našim vzácnym hosťom bol pán starosta JUDr. Miroslav Makara. Popoludní nás v stacionári ešte navštívil aj pán farár František. Boli to krásne záverečné dni tohto roka. Denný stacionár zatvárame od 23.12.2019 do 6.1.2020, aby sme si všetci oddýchli a zvyšné dni tohto roka mohli stráviť v našich rodinách, v kruhu tých najbližších. Na našich seniorov sa v stacionári tešime od 7.1.2020. Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky.                                                                                                                                                                                                       Mgr. Andrea Hanišová