Výstava - Tešili sme sa z tohtoročnej úrody

Už po 11-krát sme si tento rok mohli prezrieť  výstavu s názvom „Plody zeme a práce ľudských rúk“. Vo štvrtok 12.9.2019 podvečer všetci ochotní záhradkári prinášali nielen  svoje výpestky ale aj výrobky, ktoré sami vytvorili. V piatok aranžéri zo SOŠ gastronómie a služieb nám vkusne   naaranžovali výstavu na námestí pred OcÚ. Tento rok nás prekvapila RTVS, ktorá prišla z tejto výstavy  urobiť reportáž. O 15.00 hod. po otvorení výstavy  predsedom ZO SZZ v Ľuboticiach Ing.   Františkom Marcinčinom a starostom obce JUDr. Miroslavom Makarom  sa  nám v kultúrnom programe predstavili deti z našej MŠ, žiaci ZŠ - FS Zvonček, FS  Kelemeske Furmani. Po sv. omši, ktorá bola poďakovaním za tohtoročnú úrodu, pán farár František Voľanský  požehnal tohtoročnú úrodu na námestí.  Spomedzi vypestovaných produktov spomenieme nádhernú „mega kapustu“, ktorá mala cca 8 kg. Tak ako každý rok naše  oči potešili  aj bonsaje p. Lukáča. Chceme sa poďakovať materskej škole za výborné buchty a výzdobu „starostovej chyže“, žienkam z denného stacionára za koláčiky z lístkového cesta, ZŠ za prípravu medovníčkov aj zdobenie, SOŠ gastronómie a služieb za občerstvenie a mačanku. V sobotu 14.9.2019 sme ešte privítali zástupcov združenia záhradkárov z Nového Saczu a pre nich si pripravila vystúpenie ZUŠ M.Kobeláka, jeho talentovaní žiaci. Ďakujeme všetkým vystavovateľom za poskytnuté produkty, či už výpestky, výrobky, staré náradie, slamu... skrátka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o túto výstavu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                      organizátori