Čas čítania
menej ako
1 minúta

Život v dennom stacionári

"Pesimista vidí ťažkosti pri každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každej ťažkosti"....Winston Churchill

Keďže my v dennom stacionári sme optimisti a vidíme príležitosť v každej ťažkosti, aj v tejto neľahkej epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením Covid-19, žijeme svoj život radostne a šťastne v rámci našich možností. Vo všetkom čo robíme sa snažíme nájsť pozitívnu stránku, preto ani v tejto neľahkej dobe sme nepoľavili v našej tvorivej činnosti so seniormi. Od septembra sme stihli zrealizovať ochutnávku ovocia zo stromov z našich záhrad, vyrobili sme gratulačné pohľadnice pre jubilantov v našej obci. Šikovné ruky našich seniorov a senioriek vyrobili búdky pre vtáčikov, vianočné ozdoby zo slaného cesta, vianočné pohľadnice, ikebany a vianočných trpaslíkov. Pletieme košíčky z novinových ruličiek a množstvo ďalších nádherných vecí. Medzi našou činnosťou sa nezabúdame spolu rozprávať a počúvať, vzájomne si poradiť a spoločne prežívať radostné ale aj smutné udalosti v našich životoch a vzájomne sa podporiť. Nehľadáme výhovorky ako sa niečo nedá, ale hľadáme spôsoby ako sa to dá.

za kolektív DS  Mgr.Andrea Hanišová