Život plynie...

„Byť na svete je zábava, no neprejde ani jeden deň, aby sa do tej zábavy neprimiešalo trochu bolesti, trápenia a ľútosti“....William Saroyan

Keďže život je ustavične v pohybe, stále nastávajú nejaké zmeny a nič nie je nemenné aj my sme boli nútení vplyvom nečakaných udalostí zmeniť na určitý čas, spôsob poskytovania soc. služby v dennom stacionári. V marci 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR dočasne pozastavil poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári, ktoré stále trvá. Keďže skrze tohto opatrenia seniori nemôžu prísť k nám, chodíme my k nim. Vybavení osobnými ochrannými prostriedkami (ochranné rúška, rukavice, dezinfekčné gély) objednávame a roznášame seniorom zo stacionára, ktorí prejavili záujem, čerstvé, chutné obedíky. Ponúkli sme im možnosť urobenia a zanesenia nákupu či liekov až k bránke ich domácnosti. Nezabudli sme ani na našich seniorských oslávencov a pripravili im malé prekvapenie k ich sviatku, ako pripomienku, že na nich myslíme aj keď tu teraz s nami nemôžu byť fyzicky. Nezabudli sme ani na Deň Matiek a už teraz rozmýšľame čo pripravíme našim seniorom na Deň Otcov. Oslavujeme tieto dni s našimi seniorkami a seniormi, pretože mnohokrát sú nám ako naše druhé mamy či druhí otcovia? Pravidelne našim seniorom telefonujeme, vypočujeme ich, povzbudíme a ak treba tak aj poradíme. Snažíme sa im v rámci našich možností  poskytovať pomoc o akú nás požiadajú.

Verím, že na to čo nás možno dnes trápi, si o pár mesiacov ani nespomenieme. Každú skúsenosť v živote musíme brať ako veľkú lekciu, ktorá nás má niečo naučiť.