Čas čítania
menej ako
1 minúta

ZRUŠENÉ STRÁNKOVÉ HODINY

OZNAM

Na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva v dôsledku ochrany zdravia občanov a z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 Obecný úrad Ľubotice ruší stránkové hodiny od pondelka 21.12.2020 do odvolania. Žiadame občanov, aby využívali komunikáciu s úradom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailových adries:

• starosta obce Ľubotice JUDr. Miroslav Makara : starosta@lubotice.eu, 0905 989 966

• podateľňa: asistent@lubotice.eu, 051/74 80 903

• miestne dane a poplatky: dane@lubotice.eu, 051/74 80 905

• ekonomika a školstvo: ekonom@lubotice.eu, 051/74 80 906

• evidencia obyvateľov, cintorín, hrobové miesta: urad@lubotice.eu, 051/74 80 902

Podpisy a listiny  neoverujeme !