720. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci - slávnostné zasadnutie OcZ