Investície

Rok 2019 beatab Ut, 01/07/2020 - 07:39
 • rekonštrukcia a obnova cintorína - 1. etapa: 61 658,- €
 • výstavba miestnej komunikácie, vrátane chodníka na ul.
Rok 2018 beatab Pi, 01/04/2019 - 08:42
 • rekonštrukcia dolnej časti ulice Korabinského: 45 000,- €
 • rekonštrukcia časti ulice Strojníckej: 52 000,- €
 • výstavba ulice Jarkovej - 2.
Rok 2017 beatab Pi, 01/04/2019 - 08:41
 • zateplenie fasády ZŠ: 389 000,- €
 • rekonštrukcia Jarkovej ulice - 1.
Rok 2016 beatab Pi, 01/04/2019 - 08:40
 • rekonštrukcia ulíc Korabinského, Jána Kostru, Kapušianska - trasa MHD: 140 600,- €
 • zateplenie strechy administratívneho pavilónu ZŠ: 48 500,- €
 • rekonštrukcia kúrenia v šatniach ŠA (odstránenie gamatiek) a rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení ŠA: 20 600,- €
Rok 2015 beatab Pi, 01/04/2019 - 08:38
 • rekonštrukcia spojnice ulíc Makarenkova - Korabinského vrátane výstavby chodníka a VO: 46 500,- €
 • rekonštrukcia obecného rozhlasu: 14 000,- €
 • výstavba kamerového systému: 6 500,- €
 • výstavba chodníka medzi ulicami Tekeľova a Sibírska: 3 600,- €
 • zateplen
Rok 2014 beatab Pi, 01/04/2019 - 08:37
 • výmena okien na ZŠ: 144 000,- € (dotácia MŠ SR: 90 000,- €)
 • obnova fasády Obecného domu + výstaba bezbariérového vstupu a výmena okien: 52 000,- € 
 • zateplenie strechy na kuchyni v ZŠ: 10 000,- €
 • rekonštrukcia VO: 339 000,- €
 • výstavba parkoviska pri pre
ROK 2013 beatab Pi, 01/04/2019 - 07:54
 • rekonštrukcia vykurovania Obecného domu: 24 000,- € + výstavba chodníka v záhrade Obecného domu: 5 700,- €
 • výstavba chodníkov + terasa v MŠ: 8 000,- €
 • výstavba plynovodu na Makarenkovej ulici: 13 500,- €
 • výstavba malého futbalového ihriska - sídlisko Pod Hájom:
Rok 2012 beatab Pi, 01/04/2019 - 07:53
 • výstavba pódia v záhrade Obecného domu a úprava terénu: 30 500,- €
 • výstavba detského ihriska - sídlisko Pod Hájom: 7 500,- €
 • výstavba detského ihriska pri MŠ: 14 000,- €
 • predĺženie Makarenkovej ulice - úprava lôžka cesty: 20 000,- €
 • kúpa domu - komunit
Rok 2011 beatab Pi, 01/04/2019 - 07:51
 • dokončenie prístavby MŠ: 333 000,- €
 • rekonštrukcia ulice Šalgovíckej - dokončenie: 763 000,- €
 • dokončenie regeneračnej centrálnej zóny obce, vrátane ulice Kalinčiakovej: 820 000,- €
Rok 2010 lorien So, 01/01/2011 - 20:25
 • komplexná rekonštrukcia Šalgovickej ulice vrátane verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v hodnote 489 867 € (v tomto roku uhradené 284 646 €)
 • vybudovanie protihlukovej bariéry pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 50 405 €
 • vybudovanie detského ihriska v záhrade pri rešt