Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad 2020

Vážení daňovníci, Obec Ľubotice bude doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad od polovice mesiaca júna z dôvodu mimoriadnej situácie vyplývajúcej z celoslovenskej pandémie. Prosíme všetkých daňovníkov, aby boli k prevzatiu zásielky ústretoví, zásielku si preberali s ochranou tváre a rukaviciach a pokiaľ je to možné, aby použili vlastné pero. Zásielka, tak ako aj po minulé roky, sa doručuje do vlastných rúk s doručenkou.

Zároveň prosíme obyvateľov, aby úhrady  realizovali bezhotovostným prevodom na účet obce, s použitím variabilného symbolu,  ktorý je uvedený v rozhodnutí.