Rok 2021

 

·         úprava plochy pre dočasné skladovanie odpadu - zberný dvor:                  74.365,- €

·         Obecný dom Ľubotice – protišmyková dlažba, oprava voda a kanál:         42.018,- €

·         rekonštrukcia zasadacej miestnosti OcÚ:                                                      96.773,- €

·         dopravné značenie na miestnych komunikáciách Ľubotice:                       11.470,- €

·         výrub stromov na cintoríne:                                                                                 5.996,- €

·         verejné osvetlenie na ul. Letnej:                                                                         8.119,- €

·         verejné osvetlenie na ul. Záhradnej:                                                                   4.861,- €

·         vysprávky ciest a chodníkov:                                                                           14.128,- €

·         oplotenie cintorína – dokončenie:                                                                     2.725,- €

·         rozšírenie verejného osvetlenia v areáli obecného domu:                          11.084,- €

·         oprava ulice Bánoveckej:                                                                                    4.747,- €

·         oprava ulice Gagarinovej:                                                                               116.280,- €

·         oprava ulice Záhradnej:                                                                                    49.672,- €

·         oprava ulice Krížnej:                                                                                         29.265,- €