VZN č. 4/2011, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/10/2011 zo dňa 14.11.2011

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN