VZN obce Ľubotice č. 5/2010 zo dňa 15.11.2010 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

Dátum schválenia
Platnosť od
Platnosť do

Súbor s textom VZN