VZN obce Ľubotice č. 1/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN