VZN obce Ľubotice č. 3/2009, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2009 zo dňa 11.05.2009

Dátum schválenia
Platnosť od
Platnosť do

Súbor s textom VZN