VZN obce Ľubotice č. 2/2009 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ľubotice počas kampaní pred konaním volieb

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN