VZN obce Ľubotice č. 8/2008, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN