VZN obce Ľubotice č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN