VZN obce Ľubotice č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN