VZN obce Ľubotice č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubotice

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN